جستجو
Menu


صندوق پس انداز و قرض الحسنه جوادالائمه علیه السلام بازار اهنگرها در سال 1356 با سرمایه اولیه خیرین افتتاح و در سال 1359 با شماره 2112 به ثبت رسید.
این صندوق تاکنون در قالب پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون کارمزد منشأ خدمات بسیاری برای تحصیل، کسب و کسب وکار، بیماران، مسکن و ... بوده است.


اعضای هیئت موسس صندوق پس انداز و قرض الحسنه جوادالائمه(ع) طبق روزنامه رسمی مورخه 1359/04/29 بدین شرح می باشد:
1- آقای محمود سبحانی
2- آقای سیدمحمدعلی حاج سیدتقیا
3- آقای باقر لطفی
4- آقای حسین حقانی
5- آقای علی محمد فلاح تفتی
6- آقای محمدحسین فتحی
7- آقای پرویز سبحانی
8- آقای عباسعلی حاجی مرادی
9- آقای ابراهیم نیازمند
10-آقای حسین مروج
11- آقای علی محمد حمصیان
12-آقای سیدمحمد فخارزاده


اعضای هیئت امناء صندوق پس انداز و قرض الحسنه جوادالائمه(ع) طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی مورخه 1398/12/14 بدین شرح می باشد:
1- آقای محمد ابوالحسنی
2- آقای یحیی افضل نژاد
3- آقای حسین پسته
4- آقای عباس تجلی
5- آقای عباسعلی حاجیمرادی
6- آقای محمد حاجیمرادی
7- آقای حسین حقانی
8- آقای علی محمد حمصیان اتفاق
9-آقای پرویز سبحانی
10- آقای حبیب الله سلیمانی فر
11- آقای سیدمحسن سیدحسین
12- آقای مرتضی عمرانی مقدم
13- آقای سیدمحمد فخارزاده
14- آقای علی محمد فلاح تفتی
15- آقای باقر لطفی
16- آقای محمد لطفی
17- آقای حسین محلوجیان
18- آقای سیدابراهیم نیازمند
19- آقای سیدسعید نیازمنداعضای هیئت مدیره صندوق پس انداز و قرض الحسنه جوادالائمه(ع) طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی مورخه 1398/12/14 بدین شرح می باشد:
1- آقای محمد ابوالحسنی
2- آقای یحیی افضل نژاد(مدیر عامل)
3- آقای عباسعلی حاجیمرادی(نایب رئیس هیئت مدیره)
4- آقای محمد حاجیمرادی(قائم مقام مدیرعامل)
5- آقای باقر لطفی(رئیس هیدت مدیره)
6- آقای حسین محلوجیان(خزانه دار)
7- آقای عباس تجلی
8- آقای حبیب الله سلیمانی فر
9- آقای علی محمد فلاح تفتی
10- آقای سیدابراهیم نیازمند


صندوق پس انداز و قرض الحسنه جوادالائمه علیه السلام

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صندوق پس انداز و قرض الحسنه جواد الائمه (علیه السلام) می باشد.